042 / 625 666, 042 / 621 758, 0884 106 515

За нас

Туристическа агенция "Скай Тур" ООД съществува от 09.06.2003г.

Притежава лиценз № 05146 за туристически агент.

"Скай Тур" ООД е оторизиран IATA агент и ползва международна система за резервации и продажба на самолетни билети АМАДЕУС. Работи в партньорство с всички представени авиокомпании в България.

 

IATA logo АБТТА Удостоверение

 

logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 

Процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
 

Бенефициент: Скай тур ООД, ЕИК: 123633165 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0294-C01.
 

Обща стойност: 592.05 лв., от които 503.24 лв. европейско и  88.81 лв. национално съфинансиране.
 

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.