042 / 625 666, 042 / 621 758, 0884 106 515

Подготовка на туристически визи и документи

„Скай тур” ООД оказва съдействие за оформяне и подаване на докумети за туристически визи за:

Русия, Китай, Тайланд, САЩ, и други.

визи


Необходими документи за издаване на туристически визи за Русия:

 1. Задграничен паспорт с валидност поне 6 месеца  
 2. 2 броя цветни снимки паспортен формат;
 3. Попълнена задължително с черен химикал  Визова Анкета.
 4. Копие от Медицинска застраховка с „Ассистанс”, със застрахователно покритие от 30000 (тридесет хиляди) евро

 

Сроковете на оформяне на визите:

 •  Обикновена поръчка-  10 работни  дни
 •  Бърза  поръчка  - 4 работни дни

 

 


Необходими документи за издаване на туристически визи за Китай:

 1. Задграничен паспорт с валидност поне 6 месеца
 2. Покана от китайска страна с подпис и печат,получена по факс
 3. 2 броя цветни  снимки паспортен формат
 4. Попълнена визова анкета
   

Необходими документи за издаване на туристически  визи за Тайланд:

 1. Попълнен формуляр със син химикал на английски език
 2. Една актуална цветна снимка паспортен формат.
 3. Служебна бележка от месторабота
 4. Копие на самолетните  билети
 5. Внесена такса
 6. Паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на влизане в Кралството

 

Сроковете на оформяне на визите:

 • Обикновена поръчка-  5 работни  дни
 • Бърза  поръчка  - 2 работни дни

 

 


Необходими документи за издаване на туристически  визи за САЩ:

 1. Паспорт с валидност минимум 6 месеца
 2. Една актуална цветна снимка паспортен формат.
 3. Покана от американска страна
 4. Попълнен формуляр-попълва се от агенцията
 5. Внесена такса в Юнион банк

 

 

 

 

logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 

Бенефициент: Скай тур ООД
 

Обща стойност: 5000лв., от които.4250лв. европейско и 750лв. национално съфинансиране
 

Начало: 25.01.2021 г.

Край: 25.04.2021 г.


logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 

Процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
 

Бенефициент: Скай тур ООД, ЕИК: 123633165 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0294-C01.
 

Обща стойност: 592.05 лв., от които 503.24 лв. европейско и  88.81 лв. национално съфинансиране.
 

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.