042 / 625 666, 042 / 621 758, 0884 106 515

Застраховки

  Независимо от това къде искате да пътувате по света с разнообразните застраховки за чужбина си осигурявате спокойна и сигурна почивка или бизнес пътуване. Обект на застраховане са български и чуждестранни граждани временно пребиваващи извън България. Застраховката е валидна за всички страни в света.

 

За пътуване в чужбина е необходима застраховка когато:

 • пътувате по работа;
 • пътувате по лична инициатива ( на почивка, екскурзия);
 • пътувате във връзка с упражняване на спортове, участие в спортни, културни и други мероприятия;

 

ВИДОВЕ ЗДРАВНИ ЗАСТРАХОВКИ "Помощ при пътуване"

 

1. Медицинска застраховка "Помощ при пътуване с асистанс",валидна за цял свят. Застраховката покрива:

 • разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване;
 • медицинско транспортиране и репатриране;
 • спешна стоматологична помощ.

Осигурена е 24 часова телефонна връзка при спешни случаи с всяка точка на света. Пострадалият ще получи помощ при здравословен проблем, застрахователната компания се разплаща в случая директно с болничното заведение.

 

2. Мултитрип
Мултитрип е застрахователен продукт, предназначен за многократни пътувания. Застраховката е валидна една година с единичен период на престой или пътуване в рамките на 1, 2 или 3 месеца по избор. Застраховката покрива:

 • медицински разноски  от злополука или акутно заболяване;
 • кражба и загуба на багаж, пари и документи;
 • медицински транспорт и репатриране;
 • смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност;
 • спешна стоматологична помощ;
 • лична отговорност в чужбина;

 

"Скай тур" ООД   предлага застраховки на застрахователната  компаниия  UNIQA Life Insurance plc.

logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 

Бенефициент: Скай тур ООД
 

Обща стойност: 5000лв., от които.4250лв. европейско и 750лв. национално съфинансиране
 

Начало: 25.01.2021 г.

Край: 25.04.2021 г.


logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 

Процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
 

Бенефициент: Скай тур ООД, ЕИК: 123633165 с административен договор: № BG16RFOP002-2.092-0294-C01.
 

Обща стойност: 592.05 лв., от които 503.24 лв. европейско и  88.81 лв. национално съфинансиране.
 

Начало: 21.12.2020 г.

Край: 21.03.2021 г.