042 / 625 666, 042 / 621 758, 0884 106 515

Този уебсайт се притежава и управлява от ТА Скай Тур ООД и се предоставя само с информационна цел.

Информацията, представена в интернет страницата www.skytourbg.com се актуализира и проверява ежедневно, но съществува вероятност част от изнесените данни в сайта в настоящия момент да не са актуални. ТА Скай Тур ООД не носи отговорност за пълнотата и достъпът до информацията, публикувана на този сайт поради факта, че част от информацията се предоставя и показва автоматично от сайтове на партньорите на ТА Скай Тур ООД.

Информацията на този сайт не може да бъде възприемана като отправена оферта за сключване на сделка или договор. За изготвяне на оферта или договор се свържете с нас на посочените е-mail адреси, телефони или формуляри за запитвния, или на място в офиса на ТА Скай Тур ООД. За валидна и официална се счита оферта изготвена съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ, предоставена в офиса на ТА Скай Тур ООД на хартиен носител или предоставена по електронна поща.

Съдържанието на този сайт е собственост на ТА Скай Тур ООД и информацията в него е защитена според Закона за авторското право и сродните му права. Сайтът е за лична и некомерсиална употреба. Вие нямате право да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти, трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от сайта на ТА Скай Тур ООД, освен с информационна цел за лична употреба.

LOADING
https://www.skytourbg.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/homepage.barselona-samostoyatelnoe-puteshestviegk-is-146.jpg
https://www.skytourbg.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/tripgk-is-146.jpg

Испания - цветни страсти

Туристическа агенция Скай Тур Ви предлага едно незабравимо преживяване в Испания. Потърсете ни за повече подробности

Незабравими почивки

Изберете незабравимата за Вас лятна почивка!

logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, с Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.097-2327
 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Скай тур ООД
 

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 833,22 лв.
 

Начало: 26.04.2021 г.

Край: 26.07.2021 г.


logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, с Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.095-3179
 

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Скай тур ООД
 

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1477,28 лв.
 

Начало: 22.02.2021 г.

Край: 22.05.2021 г.


logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 

Бенефициент: Скай тур ООД
 

Обща стойност: 5000лв., от които.4250лв. европейско и 750лв. национално съфинансиране
 

Начало: 25.01.2021 г.

Край: 25.04.2021 г.


logo

logo

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0294-C01

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 21-ви Декември 2020 година „СКАЙ ТУР“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 592.05 лв., от които 503.24 лв. европейско и  88.81 лв. национално съфинансиране.
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: "СКАЙ ТУР" ООД  основна икономическа дейност с код по КИД-2008 / 79.11. Туристическа агентска дейност.  Проектът е насочен към преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, чрез директно предоставяне  BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

 

Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури на "СКАЙ ТУР" ООД оперативен капитал за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния зрив от COVID-19.

 

Общия ефект от изпълнението на проекта е да осигури икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19.

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Дата на стартиране 21.12.2020 г.
Дата на приключване 21.03.2021 г.
 
23.12.2020г.

 

Ваканционни програми за 55 годишни и приятели