042 / 625 666, 042 / 621 758, 0884 106 515

Условия за ползване

Този уебсайт се притежава и управлява от ТА Скай Тур ООД и се предоставя само с информационна цел.

Информацията, представена в интернет страницата www.skytourbg.com се актуализира и проверява ежедневно, но съществува вероятност част от изнесените данни в сайта в настоящия момент да не са актуални. ТА Скай Тур ООД не носи отговорност за пълнотата и достъпът до информацията, публикувана на този сайт поради факта, че част от информацията се предоставя и показва автоматично от сайтове на партньорите на ТА Скай Тур ООД.

Информацията на този сайт не може да бъде възприемана като отправена оферта за сключване на сделка или договор. За изготвяне на оферта или договор се свържете с нас на посочените е-mail адреси, телефони или формуляри за запитвния, или на място в офиса на ТА Скай Тур ООД. За валидна и официална се счита оферта изготвена съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ, предоставена в офиса на ТА Скай Тур ООД на хартиен носител или предоставена по електронна поща.

Съдържанието на този сайт е собственост на ТА Скай Тур ООД и информацията в него е защитена според Закона за авторското право и сродните му права. Сайтът е за лична и некомерсиална употреба. Вие нямате право да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти, трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от сайта на ТА Скай Тур ООД, освен с информационна цел за лична употреба.